Logos-mappen syftar till att samla bibeltexter och dokument kring den lutherska trosbekännelsen samt kristen litteratur. Konkordieboken, andakter och predikningar ingår också.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.