Tilastokeskus on julkaissut kasvihuonekaasujen inventaarion ja energiakyselyissä käytetyn polttoaineluokituksen sekä päästökertoimet. Sivu sisältää myös polttoaineiden määritelmät.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.