Tilastokeskus on julkaissut kasvihuonekaasujen inventaarion ja energiakyselyissä käytetyn polttoaineluokituksen sekä päästökertoimet. Sivu sisältää myös polttoaineiden määritelmät.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.