Beskrivning över Adolf Erik Nordenskiölds forskningsfärd via Nordostpassagen till Sibirien. Färden illustrerad med 70-talet autentiska fotografier av Louis Palander. Tjuktjerna i Sibirien, deras levnadssätt och föremål presenteras i text och bild.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.