Beskrivning över Adolf Erik Nordenskiölds forskningsfärd via Nordostpassagen till Sibirien. Färden illustrerad med 70-talet autentiska fotografier av Louis Palander. Tjuktjerna i Sibirien, deras levnadssätt och föremål presenteras i text och bild.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.