Det svenska riksantikvarieämbetets webbsidor om runstenar och runor. Bland det rikliga innehållet finns anvisningar för hur man läser runskrift.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.