Det svenska riksantikvarieämbetets webbsidor om runstenar och runor. Bland det rikliga innehållet finns anvisningar för hur man läser runskrift.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.