Artikel om korrekt domstols- och rättegångsterminologi, inkl. finsk-svensk ordlista över juridiska termer - domstolsväsendet och straffprocessen. Sammanställd av finlandssvenskt justitieråd.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.