Artikel om korrekt domstols- och rättegångsterminologi, inkl. finsk-svensk ordlista över juridiska termer - domstolsväsendet och straffprocessen. Sammanställd av finlandssvenskt justitieråd.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.