Sivuilla esitellään teatterikorkeakoulu ja sen organisaatio, historia, tilat, strategiat, yhteydet, säädökset ja yhteystiedot.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.