Metsähallitus kuvaa luontotyyppejä sekä tapoja, joilla niitä voidaan suojella. Käsiteltävät luontotyypit ovat metsäluonto, suoluonto, perinneympäristöt ja vesiluonto.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.