Metsähallitus kuvaa luontotyyppejä sekä tapoja, joilla niitä voidaan suojella. Käsiteltävät luontotyypit ovat metsäluonto, suoluonto, perinneympäristöt ja vesiluonto.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.