Rättsregistercentralens webbplats har viktig info, inkl. FAQ, om verkställighets- och inkasseringsärenden samt officiella register (brottsregister, bötesregister m.fl.). Blanketter ingår, t.ex. för straffregisterutdrag.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.