Rättsregistercentralens webbplats har viktig info, inkl. FAQ, om verkställighets- och inkasseringsärenden samt officiella register (brottsregister, bötesregister m.fl.). Blanketter ingår, t.ex. för straffregisterutdrag.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.