Kommunikationsverkets anvisningar och rekommendationer för aktöer inom elektronisk kommunikation. I avsnittet Cybersäkerhet publiceras varningar, Informationssäkerhet nu!-artiklar och sårbarheter från Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.