Kommunikationsverkets anvisningar och rekommendationer för aktöer inom elektronisk kommunikation. I avsnittet Cybersäkerhet publiceras varningar, Informationssäkerhet nu!-artiklar och sårbarheter från Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.