Ärendehantering för flyttanmälan. Med Posten Finland Ab:s och folkbokföringsförvaltningens (Befolkningsregistercentralen och magistraterna) gemensamma flyttningsanmälan kan du göra den lagstadgade anmälan om flyttning till magistraten (befolkningsregistersystemet)och/eller sluta ett avtal med Posten Finland Ab om adressändrings- och eftersändningstjänster.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.