På Karin Boye sällskapets webbsida kan du läsa lyrik och utdrag ur prosaverk av Karin Boye. Här finns också information om hennes liv och författarskap, samt ett antal fotografier av hennes akvareller och av henne själv.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.