På Karin Boye sällskapets webbsida kan du läsa lyrik och utdrag ur prosaverk av Karin Boye. Här finns också information om hennes liv och författarskap, samt ett antal fotografier av hennes akvareller och av henne själv.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.