Förening grundad av ättlingar till svensktalande finländare i Amerika. Sidorna inheåller information om föreninge ochn material om finlandssvensk kultur historia, tradition och släktforskning. Största delen av materialet är på engelska.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.