Den nätbaserade versionen av Uppslagsverket Finland, baserar sig på tidigare tryckta upplagor. Texterna som regelbundet uppdateras är skrivna av experter, var och en på sitt område. Uppslagsverket är sökbart.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.