Den nätbaserade versionen av Uppslagsverket Finland, baserar sig på tidigare tryckta upplagor. Texterna som regelbundet uppdateras är skrivna av experter, var och en på sitt område. Uppslagsverket är sökbart.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.