Vesien tila Suomessa sisältää tietoa Itämeren tilasta, sisävesien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta, rehevöittävästä kuormituksesta, pienvesien tilasta sekä pohjavesien tilasta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.