Vesien tila Suomessa sisältää tietoa Itämeren tilasta, sisävesien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta, rehevöittävästä kuormituksesta, pienvesien tilasta sekä pohjavesien tilasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.