Jakten var den vanligaste skuttypen i de östnyländska farvattnen i början av 1900-talet. På sidorna berättas om den ursprungliga jakten Alexandras historia och om den nutida jakten Alexandra. Man kan också boka kryssningar.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.