Jakten var den vanligaste skuttypen i de östnyländska farvattnen i början av 1900-talet. På sidorna berättas om den ursprungliga jakten Alexandras historia och om den nutida jakten Alexandra. Man kan också boka kryssningar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.