Keskuksen tehtävänä on kehittää oikeutta mm. vaikuttamalla lainsäädäntöön ja lakien täytäntöönpanoon.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.