Keskuksen tehtävänä on kehittää oikeutta mm. vaikuttamalla lainsäädäntöön ja lakien täytäntöönpanoon.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.