Finlands Dövas Förbund är de dövas intresse- och serviceorganisation. På webbplatsen finns mångsidig information om förbundets verksamhet samt aktuell info och information om teckenspråket.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.