Finlands Dövas Förbund är de dövas intresse- och serviceorganisation. På webbplatsen finns mångsidig information om förbundets verksamhet samt aktuell info och information om teckenspråket.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.