Ilmansaasteiden torjunnan suunnittelu sekä ilmastonsuojeluun kuuluvat sopimukset, suojelun keinot ja ohjaus.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.