Finsk och finlandssvensk samtidslyrik i fulltext med författarpresentationer på finska, svenska och engelska. Dessutom ett något snävare lyrikurval i fransk, tysk, spansk och italiensk översättning.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.