Finsk och finlandssvensk samtidslyrik i fulltext med författarpresentationer på finska, svenska och engelska. Dessutom ett något snävare lyrikurval i fransk, tysk, spansk och italiensk översättning.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.