Artikel plus ordlistor särskilt avsedda för företag som önskar beakta såväl svenskt redovisningsspråk som finländska lagar och normer. Lämpar sig även som introduktion till företagsekonomisk terminologi.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.