Artikel plus ordlistor särskilt avsedda för företag som önskar beakta såväl svenskt redovisningsspråk som finländska lagar och normer. Lämpar sig även som introduktion till företagsekonomisk terminologi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.