Riksantikvarieämbetet berättar om sin verksamhet som den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer. Information om kulturarv, lagar, bidrag, stöd, evenemang, sök- och registreringstjänster och arkiv och bibliotek.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.