Riksantikvarieämbetet berättar om sin verksamhet som den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.