Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. Sametinget lyder under Jordbruksdepartementet, som har samordningsansvaret för samiska frågor i Sverige. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.