Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. Sametinget lyder under Jordbruksdepartementet, som har samordningsansvaret för samiska frågor i Sverige. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.