Elonet är en databas som underhålls av Nationella audiovisuella institutet och som innehåller information om filmer och andra visuella program som visats i Finland, samt om personer och bolag som medverkat i produktionen. Databasen kan avsökas enligt film, person, bolag eller specialämne. En del av texterna enbart på finska.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.