Elonet är en databas som underhålls av Nationella audiovisuella institutet och som innehåller information om filmer och andra visuella program som visats i Finland, samt om personer och bolag som medverkat i produktionen. Databasen kan avsökas enligt film, person, bolag eller specialämne. En del av texterna enbart på finska.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.