Artikel om skeppsbyggeri och skeppstyper på 1600-talet, med tonvikt på fartyg byggda vid varv i Jakobstad. Illustrationer av de olika skeppstyperna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.