KRAN är en takorganisation inom missbrukarvården. KRAN, verkar på kristen grund och i ekumeniskt samarbete i förebyggandet av rusmedelsmissbruk och för rehabilitering av rusmedelsmissbrukare i Svenskfinland. På webbplatsen finns uppgifter om kurser och annan verksamhet, information om alkoholism, en kort andaktsruta, samt en blogg.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.