Nylands Byar är en tvåspråkig takorganisation för byaråd och föreningar med motsvarande verksamhet i Nyland.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.