Nylands Byar är en tvåspråkig takorganisation för byaråd och föreningar med motsvarande verksamhet i Nyland.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.