Ett urval av historiska urkunder i anslutning till Finlands historia fr.o.m. tiden omkring år 1200. På sidan ingår dokument som är svenska i originalform eller officiellt har översatts till svenska. Ett delvis mera täckande urval finns på motsvarande engelska och finska sidor.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.