Ett urval av historiska urkunder i anslutning till Finlands historia fr.o.m. tiden omkring år 1200. På sidan ingår dokument som är svenska i originalform eller officiellt har översatts till svenska. Ett delvis mera täckande urval finns på motsvarande engelska och finska sidor.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.