Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Soc&kom, är en samhällsvetenskaplig högskola. Vid högskolan avläggs politices kandidatexamen inom studielinjerna organisation och samhälle, journalistik och socialt arbete. På sidorna presenteras studierna i dessa ämnen samt högskolans organisation, forskning, fortbildning och bibliotek.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.