Den europeiska ombudsmannen behandlar klagomål om administrativa missförhållanden i förvaltningen av Europeiska gemenskapens institutioner och organ. På webbplatsen finns allmän information om den europeiska ombudsmannen, vem som kan framföra klagomål och hur man går tillväga. Klagomålsformulär är tillgängligt på webbsidan. Vidare ingår års- och övriga rapporter, innehållsförteckning över beslut och rekommendationer, tal, pressmeddanlenden och kontaktnät. Länkar till nationella ombudsmän och liknande organ i EU ingår.
Webbplatsens språk: 
https://www.ombudsman.europa.eu/sv/home

Visa mera
Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten för de grundläggande rättigheterna hos myndigheter och privata aktörer som sköter offentliga uppdrag. På sidan publiceras avgöranden, inspektioner och utlånden, förklaras JO:s verksamhet och hur man klagar.
Webbplatsens språk: 
https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest

Visa mera