Denna hemsida administreras och underhålls av Lars Göran Pärletun. Lars Göran drabbades av prostatacancer sommaren 2000 och opererades med radikal prostatektomi i september samma år. Lars Görans erfarenheter och upplevelser av sjukdomen finns beskrivna i boken ”Ditt PSA är för högt – mitt möte med prostatacancer”. Syftet med hemsidan är att sprida information om prostatacancer. Länkar till stödföreningar och faktasidor finns med för att hjälpa drabbade och närstående att komma vidare.
Webbplatsens språk: 
http://www.prostatacancer.nu

Visa mera